Úvod

    Z vnitropodnikového hlediska jsou důležitými aspekty ovlivňujícími prosazení se na trhu výkonnost podniku, úroveň zásob a náklady. Podle přístupu vedení podniku k logistice jako nedílné složce firemní struktury tvoří logistické náklady menší či větší podíl na těchto nákladech a  ovlivňují i výši zásob.

    Krédem naší společnosti je pomoci podnikatelskými subjektům nalézt optimální způsob řešení jak vnitřní logistiky tak externích logistických procesů majících vliv na činnost podniku. Chceme přesvědčit majitele a management firem, že logistika není jenom neefektivní nákladová položka, která „ukousává z firemního krajíce“. Pomůžeme Vám nejenom změnit pohled na logistiku, ale udělat z Vaší logistiky účinný efektivní nástroj zajišťující jak vnitropodnikové služby např. zásobování výroby tak zákazníkem příznivě viditelný nástroj prodeje. To všechno za předpokladu efektivně vynaložených nákladů a dosažení úspor.


Našim zákazníkům pomáháme nalézt správnou cestu úskalími logistických procesů.
www.pilslog.cz
www.stehovani-pilslog.cz