Logistika

  • Analýzy v oblasti logistiky - odhalení slabých míst.

  • Návrhy optimalizace logistických procesů - zvýšení efektivity logistiky a dosažení úspor.

  • Návrhy optimálních způsobů skladování a projektů skladování.

  • Zpracování výběrových řízení "na klíč" na dodavatele logistických služeb, skladového vybavení a manipulačních prostředků odpovídajících konkrétním potřebám zákazníka a dohled nad realizací.

  • Optimalizace zásob - ABC-analýza, Paretova analýza, snížení prostředků vázaných v zásobách.

  • Návrh a zpracování distribučních modelů s tuzemskou i zahraniční působností včetně praktické realizace.

  • Interim management k zavedení optimalizačních opatření v logistice do praxe nebo realizace organizačních změn.

  • Kompletní logistické služby - od zpracování projektu až po realizaci zásobovací, skladovací a distribuční logistiky  jako kompletní služby zákazníkovi.

  • V případě zájmu o naše služby v logistice vyplňte prosím formulář Poptávka logistických služeb nebo nás kontaktujte telefonicky.


Naše kompetence = váš úspěch.
www.pilslog.cz
www.stehovani-pilslog.cz